جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان قائم شهر برگزار شد

یکشنبه 26 اردیبهشت 1395

جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان قائم شهر برگزار شد

setaad amr

مطالب مشابه
دیدگاه ها