حضور آیت الله معلمی بر سر مزار فقیه فقید حضرت آیت الله حاج شیخ هادی روحانی

پنجشنبه 6 اسفند 1394

حضور آیت الله معلمی بر سر مزار فقیه فقید حضرت آیت الله حاج شیخ هادی روحانی

photo_2016-02-25_17-29-58 photo_2016-02-25_17-31-25 photo_2016-02-25_17-31-38 photo_2016-02-25_17-31-53 photo_2016-02-25_17-32-03

مطالب مشابه
دیدگاه ها