با حضور ابوالشهیدین آیت الله معلمی در شهرستان سیمرغ برگزار شد؛همایش میثاق با شهیدان ، بیعت با رهبری

سه‌شنبه 23 فوریه 2016

با حضور ابوالشهیدین آیت الله معلمی در شهرستان سیمرغ برگزار شد؛همایش میثاق با شهیدان ، بیعت با رهبریphoto_2016-02-23_17-17-02 photo_2016-02-23_17-18-03 photo_2016-02-23_17-18-06 photo_2016-02-23_17-18-15 photo_2016-02-23_17-18-34 photo_2016-02-23_17-18-41 photo_2016-02-23_17-18-51 photo_2016-02-23_17-18-58 photo_2016-02-23_17-19-01 photo_2016-02-23_17-19-06 photo_2016-02-23_17-19-12 photo_2016-02-23_17-19-15 photo_2016-02-23_17-19-22 photo_2016-02-23_17-19-42 photo_2016-02-23_17-19-46 photo_2016-02-23_17-20-10 photo_2016-02-23_17-20-18 photo_2016-02-23_17-20-30 photo_2016-02-23_17-20-36 photo_2016-02-23_17-20-42 photo_2016-02-23_17-29-24photo_2016-02-23_17-20-53

photo_2016-02-23_17-30-40 photo_2016-02-23_17-21-34

photo_2016-02-23_17-22-02 photo_2016-02-23_17-22-10 photo_2016-02-23_17-22-18 photo_2016-02-23_17-22-24 photo_2016-02-23_17-22-27 photo_2016-02-23_17-22-31 photo_2016-02-23_17-22-38 photo_2016-02-23_17-23-18 photo_2016-02-23_17-23-32 photo_2016-02-23_17-23-47  photo_2016-02-23_17-26-27  photo_2016-02-23_17-29-46  photo_2016-02-23_17-25-30

مطالب مشابه
دیدگاه ها