آیت الله معلمی در نشستی صمیمی با معتمدین شهرستان محمود آباد

شنبه 1 اسفند 1394

آیت الله معلمی در نشستی صمیمی با معتمدین شهرستان محمود آباد

moetamedin1 moetamedin2 moetamedin3

مطالب مشابه
دیدگاه ها