آیت الله معلمی در نشستی صمیمی با معتمدین شهرستان محمود آباد

شنبه 20 فوریه 2016

آیت الله معلمی در نشستی صمیمی با معتمدین شهرستان محمود آباد

moetamedin1 moetamedin2 moetamedin3

مطالب مشابه
دیدگاه ها