همایش حضور حد اکثری ، تقویت مردم سالاری دینی در لاریم برگزار شد

چهارشنبه 28 بهمن 1394

همایش حضور حد اکثری ، تقویت مردم سالاری دینی در لاریم برگزار شد

laa laarim2 laarim3 laarim4 laarim5 laarim6 laarim8 laarim9 laarim10

مطالب مشابه
دیدگاه ها