جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

آخرین نسخه دیسکی مقالات

با حضور آیت الله معلمی برگزار شد؛مراسم تجلیل از علی علی پور ، بازیکن ارزشی تیم پرسپولیس

با حضور آیت الله معلمی برگزار شد؛مراسم تجلیل از علی علی پور ، بازیکن ارزشی تیم پرسپولیس

با حضور آیت الله معلمی ، مراسم تجلیل از بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس« علی علی پور»  ، به پاسداشت حرکتی ارزشی که گل زده ی خود در پرسپولیس را به 44 شهید روستای خودش«قراخیل» تقدیم کرد در سالن شهید حضرتی قراخیل برگزار شد.