همایش میثاق با شهیدان ، بیعت با رهبری با حضور آیت الله معلمی در مصلی جمعه شهرستان محمود آباد برگزار شد