جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

آخرین نسخه دیسکی مقالات

اعضاء هیئت فوتبال شهرستان قائم شهر با حضور در دفتر امام جمعه شهرستان با آیت الله معلمی دیدار و ارائه گزارش و گفت و گو کردند + تصاویر

اعضاء هیئت فوتبال شهرستان قائم شهر با حضور در دفتر امام جمعه شهرستان با آیت الله معلمی دیدار و ارائه گزارش و گفت و گو کردند + تصاویر

پیش از ظهر چهارشنبه مورخ 25 مهرماه 1397 اعضاء هیئت فوتبال قائم شهر با حضور در دفتر امام جمعه شهرستان با آیت الله معلمی دیدار و ارائه گزارش و گفت و گو کردند.