دسته روی عزاداران حضرت فاطمه زهراباحضور آیت الله معلمی از حسینه عاشقان ثارالله تا مسجد جامع در شهرستان قائمشهربرگزارشد