استقبال کم نظیر مردم تنکابن از آیت الله معلمی-مسجد جامع تنکابن