صبح امروز ، آیت الله سیفی مازندرانی در اثناء جلسه روضه هفتگی آیت الله معلمی در دفتر ایشان حضور پیدا کردند.