جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

دوشنبه مورخ 28 آذر 1401 ، آیت الله معلمی با حضور در مؤسسه خیریه نگهداری دختران بی سرپرست مهرویان قائم ، از این مرکز شبانه روزی بازدید فرمودند + تصاویر

دوشنبه مورخ 28 آذر 1401 ، آیت الله معلمی با حضور در مؤسسه خیریه نگهداری دختران بی سرپرست مهرویان قائم ، از این مرکز شبانه روزی بازدید فرمودند.

مطالب مرتبط

جلسه قرارگاه فرهنگی ائمه جمعه قائم شهر ، سیمرغ،جویبار،قراخیل، زیراب ، شیرگاه و پل سفید ، در دفتر امام جمعه قائم شهر ، برگزار شد + تصاویر

عصر شنبه مورخ 26 خرداد 1403 ، جلسه قرارگاه فرهنگی ائمه جمعه قائم شهر ، سیمرغ،جویبار،قراخیل، زیراب ، شیرگاه و پل سفید ، در دفتر

ادامه مطلب