جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

آخرین نسخه دیسکی مقالات

با توجه به شیوع ویروس کرونا ، به جهت حفظ سلامتی نمازگزاران و مدیریت پیشگیری و مقابله با این بیماری ، مراسم نمازجمعه این هفته ( 2 آبان 1399 ) شهرستان قائم شهر ، بنا به اعلام شورای سیاستگذاری ائمه جمعه ، برگزار نخواهد شد.

با توجه به شیوع ویروس کرونا ، به جهت حفظ سلامتی نمازگزاران و مدیریت پیشگیری و مقابله با این بیماری ، مراسم نمازجمعه این هفته ( 2 آبان 1399 ) شهرستان قائم شهر ، بنا به اعلام شورای سیاستگذاری ائمه جمعه ، برگزار نخواهد شد.

با توجه به شیوع ویروس کرونا ، به جهت حفظ سلامتی نمازگزاران و مدیریت پیشگیری و مقابله با این بیماری ، مراسم نمازجمعه این هفته ( 2 آبان 1399 ) شهرستان قائم شهر ، بنا به اعلام شورای سیاستگذاری ائمه جمعه ...

مراسم امحاء 2700 کیلوگرم مواد مخدر و روانگردان ، با حضور آیت الله معلمی و شخصیت های کشوری و استانی ، در شهرستان قائم شهر برگزار شد + تصاویر

مراسم امحاء 2700 کیلوگرم مواد مخدر و روانگردان ، با حضور آیت الله معلمی و شخصیت های کشوری و استانی ، در شهرستان قائم شهر برگزار شد + تصاویر

پیش از ظهر پنجشنبه مورخ 1 آبان 1399 ، مراسم امحاء 2700 کیلوگرم مواد مخدر و روانگردان ، با حضور آیت الله معلمی و شخصیت های کشوری و استانی ، در شهرستان قائم شهر برگزار شد.