جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

آیت الله معلمی ضمن برقراری تماس تلفنی با پهلوان جابر صادق زاده به مناسبت روز فرهنگ پهلوانی ، این روز را به ایشان تبریک گفتند + تصویر

پیش از ظهر دوشنبه مورخ 3 تیرماه 1398 ، آیت الله معلمی ضمن برقراری تماس تلفنی با پهلوان جابر صادق زاده به مناسبت روز فرهنگ پهلوانی ، این روز را به ایشان تبریک گفتند.

9605_pahlavaan_jaaber_saadegh_zaadeh.jpg

مطالب مرتبط