جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

مراسم نمازجمعه هشتم بهمن هزار و سیصد و نود و پنج قائم شهر به روایت تصویر

مراسم نمازجمعه هشتم بهمن هزار و سیصد و نود و پنج قائم شهر ، با سخنرانی دکتر محمد شجاعی ، کارشناس و فعال حوزه های دینی-تبلیغی ، به عنوان سخنران پیش از خطبه ها آغاز شد.

خطبه های نمازجمعه به امامت آیت الله معلمی ایراد و سپس نمازجمعه و نمازعصر به امامت ایشان اقامه شد.
مراسم نمازجمعه هشتم بهمن هزار و سیصد و نود و پنج قائم شهر به روایت تصویر:
IMG_5341 IMG_5426 IMG_5454 IMG_5475 IMG_5548
IMG_5634
IMG_5664 IMG_5735 IMG_5756 IMG_5779

مطالب مرتبط