جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

مراسم نمازجمعه سی مهرماه هزار و سیصد و نود و پنج قائم شهر به روایت تصویر

مراسم نمازجمعه سی مهرماه هزار و سیصد و نود و پنج قائم شهر به روایت تصویر
IMG_5520 IMG_5521 IMG_5522 IMG_5523 IMG_5524 IMG_5525+ IMG_5525++ IMG_5530 IMG_5532 IMG_5533 IMG_5535 IMG_5538 IMG_5542 IMG_5544 IMG_5548 IMG_5549 IMG_5553 IMG_5555 IMG_5560 IMG_5561 IMG_5563 IMG_5565 IMG_5568 IMG_5571 IMG_5572 IMG_5573 IMG_5579 IMG_5582 IMG_5587 IMG_5588 IMG_5589  IMG_5592 IMG_5594 IMG_5596 IMG_5598 IMG_5602 IMG_5607 IMG_5608 IMG_5613 IMG_5616 IMG_5618 IMG_5619 IMG_5620 IMG_5621 IMG_5622 IMG_5624 IMG_5625 IMG_5627 IMG_5628 IMG_5630 IMG_5631 IMG_5634 IMG_5635 IMG_5637 IMG_5639 IMG_5640 IMG_5644 IMG_5646 IMG_5648 IMG_5650 IMG_5657 IMG_5659 IMG_5660 IMG_5661 IMG_5663 IMG_5664 IMG_5667 IMG_5669 IMG_5670 IMG_5673 IMG_5676 IMG_5684 IMG_5690 IMG_5693 IMG_5694 IMG_5704 IMG_5708 IMG_5712 IMG_5718 IMG_5720 IMG_5722 IMG_5724 IMG_5728 IMG_5735 IMG_5737 IMG_5739 IMG_5743 IMG_5744 IMG_5746 IMG_5748 IMG_5750 IMG_5751

مطالب مرتبط

جلسه قرارگاه فرهنگی ائمه جمعه قائم شهر ، سیمرغ،جویبار،قراخیل، زیراب ، شیرگاه و پل سفید ، در دفتر امام جمعه قائم شهر ، برگزار شد + تصاویر

عصر شنبه مورخ 26 خرداد 1403 ، جلسه قرارگاه فرهنگی ائمه جمعه قائم شهر ، سیمرغ،جویبار،قراخیل، زیراب ، شیرگاه و پل سفید ، در دفتر

ادامه مطلب