جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

جلسه شورای هماهنگی ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر شهرستان قائم شهر در دفتر امام جمعه قائم شهر برگزار شد.

پیش از ظهر دوشنبه ، مورخ دوازدهم تیرماه هزار و سیصد و نود و شش ، جلسه شورای هماهنگی ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر شهرستان قائم شهر  در دفتر امام جمعه قائم شهر برگزار شد.

3rwl_img_5767.jpg

m6or_img_5768.jpg

uxk0_img_5772.jpg

msr9_img_5775.jpg

zfm5_img_5812.jpg

2fus_img_5816.jpg

jx01_img_5817.jpg

hxe5_img_5818.jpg

26v8_img_5821.jpg

 

مطالب مرتبط