جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

آیت الله معلمی عصر امروز در جلسه تمرین تیم فوتبال نساجی قائم شهر حاضر شدند.

آیت الله معلمی عصر امروز در جلسه تمرین تیم فوتبال نساجی قائم شهر حاضر شدند.
photo_2016-07-11_22-54-06 photo_2016-07-11_22-54-29 photo_2016-07-11_22-54-36 photo_2016-07-11_22-54-41 photo_2016-07-11_22-55-00 photo_2016-07-11_22-55-08 photo_2016-07-11_22-55-14 photo_2016-07-11_22-55-32 photo_2016-07-11_22-55-38 photo_2016-07-11_22-55-42 photo_2016-07-11_22-55-46 photo_2016-07-11_22-56-00 photo_2016-07-11_22-56-06 photo_2016-07-11_22-56-52 photo_2016-07-11_22-57-08 photo_2016-07-11_22-57-36

مطالب مرتبط

جلسه قرارگاه فرهنگی ائمه جمعه قائم شهر ، سیمرغ،جویبار،قراخیل، زیراب ، شیرگاه و پل سفید ، در دفتر امام جمعه قائم شهر ، برگزار شد + تصاویر

عصر شنبه مورخ 26 خرداد 1403 ، جلسه قرارگاه فرهنگی ائمه جمعه قائم شهر ، سیمرغ،جویبار،قراخیل، زیراب ، شیرگاه و پل سفید ، در دفتر

ادامه مطلب