جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پاسخ به استفتائات شما

نوافل و نمازهای مستحبّ به جای نماز قضا محسوب نمی شوند، و اگر نماز قضا بر عهده او باشد، واجب است که آن را به نیت نماز قضا بخواند.
جواز این عمل بستگی به کیفیت نواختن دارد. اگر به شیوه متداول در عروسی های سنّتی باشد و لهوی مضلّ محسوب نشود و فسادی هم بر آن مترتّب نگردد، اشکال ندارد.
غنا یعنی ترجیع صدا به نحوی که لهوی مضلّ عن سبیل الله باشد که از گناهان بوده و بر خواننده و شنونده حرام است. ولی موسیقی، نواختن آلات آن است که اگر به نحو لهوی مضلّ باشد، هم بر نوازنده و هم بر شنونده حرام است. و اگر به آن نحو نباشد، فی نفسه جایز است و اشکال ندارد.

استفتاء‌

مشخصات
میتوانید متن سوال شرعی خود را در کادر زیر وارد و سپس دکمه ارسال جهت بررسی را بزنید

پیگیری