برچسب: یادمان
آیت الله معلمی با حضور در مناطق عملیاتی جنوب کشور در قالب سفر معنوی راهیان نور ، از یادمان شهداء شلمچه زیارت کردند.

آیت الله معلمی با حضور در مناطق عملیاتی جنوب کشور در قالب سفر معنوی راهیان نور ، از یادمان شهداء شلمچه زیارت کردند.

یکشنبه 6 فروردین 1396 :: ساعت 05:49 ب.ظ

یکشبنه مورخ ششم فروردین هزار وسیصد و نود و شش ، آیت الله معلمی با حضور در مناطق عملیاتی جنوب کشور در قالب سفر معنوی راهیان نور ، از یادمان…