جلسه شورای آموزش و پرورش قائم شهر با حضور آیت الله معلمی در فرمانداری شهرستان برگزار شد + تصاویر

دوشنبه 17 آوریل 2023

پیش از ظهر دوشنبه مورخ 28 فروردین 1402 ، جلسه شورای آموزش و پرورش قائم شهر با حضور آیت الله معلمی در فرمانداری شهرستان برگزار شد .

دیدگاه ها