جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان قائم شهر در فرمانداری شهرستان برگزار شد + تصاویر

یکشنبه 26 فوریه 2023

پیش از ظهر یکشنبه مورخ 7 اسفند 1401 ، جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان قائم شهر در فرمانداری شهرستان برگزار شد .

دیدگاه ها