همایش فرصت های سرمایه گذاری در صنعت ساختمان با ایراد بیانات آیت الله معلمی ، در شهرستان قائم شهر برگزار شد + تصاویر

پنجشنبه 29 دی 1401

پیش از ظهر پنجشنبه مورخ 29 دی 1401 ، همایش فرصت های سرمایه گذاری در صنعت ساختمان با ایراد بیانات آیت الله معلمی ، در شهرستان قائم شهر برگزار شد.

دیدگاه ها