آیت الله معلمی با حضور در امام زاده حمزه قائم شهر ، در جمعِ مطالبه گری بانوان عفیفه از مسئولین نسبت به جرائم کشف حجاب حضور پیدا کردند + تصاویر

یکشنبه 18 دسامبر 2022

یکشنبه مورخ 27 آذر 1401 ، آیت الله معلمی با حضور در امام زاده حمزه قائم شهر ، در جمعِ مطالبه گری بانوان عفیفه از مسئولین نسبت به جرائم کشف حجاب حضور پیدا کردند .

دیدگاه ها