همایش استانی “از آزادسازی تا بازسازی سوسنگرد” ، با حضور و ایراد بیانات آیت الله معلمی در سالن اجتماعات شهرداری قائم شهر برگزار شد + تصاویر

پنجشنبه 26 آبان 1401

پیش از ظهر پنجشنبه مورخ 26 آبان 1401 ، همایش استانی “از آزادسازی تا بازسازی سوسنگرد” ، با حضور و ایراد بیانات آیت الله معلمی در سالن اجتماعات شهرداری قائم شهر برگزار شد .

دیدگاه ها