جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

آیت الله معلمی با حضور در منزل یکی از آسیب دیدگان اغتشاشات اخیر ، از ایشان عیادت فرمودند + تصاویر

پیش از ظهر دوشنبه مورخ 23 آبان 1401 ، آیت الله معلمی با حضور در منزل یکی از آسیب دیدگان اغتشاشات اخیر ، از ایشان عیادت فرمودند.

مطالب مرتبط