آقای استادیان«مدیرکل نوسازی مدارس استان مازندران» با حضور در دفتر امام جمعه قائم شهر با آیت الله معلمی دیدار کردند + تصاویر

دوشنبه 31 اکتبر 2022

پیش از ظهر دوشنبه مورخ 9 آبان 1401 ، آقای استادیان«مدیرکل نوسازی مدارس استان مازندران» با حضور در دفتر امام جمعه قائم شهر با آیت الله معلمی دیدار کردند.

دیدگاه ها