همایش وقف ، میراث ماندگار ، با حضور و ایراد بیانات آیت الله معلمی ، در آستان مقدس امام زاده سید ملال قائم شهر برگزار شد + تصاویر

یکشنبه 2 اکتبر 2022

پیش از ظهر یکشنبه مورخ 10 مهر 1401 ، همایش وقف ، میراث ماندگار ، با حضور و ایراد بیانات آیت الله معلمی ، در آستان مقدس امام زاده سید ملال قائم شهر برگزار شد.

دیدگاه ها