ریاست و کارکنان اداره میراث فرهنگی و گردشگری قائم شهر ، بمناسبت روز گردشگری ، با حضور در دفتر امام جمعه ، با آیت الله معلمی دیدار کردند + تصاویر

چهارشنبه 28 سپتامبر 2022

پیش از ظهر چهارشنبه مورخ 6 مهر 1401 ، آقای دانش زاده ریاست اداره میراث فرهنگی و گردشگری قائم شهر ، بمناسبت روز گردشگری ، بهمراه جمعی از کارکنان این اداره ، با حضور در دفتر امام جمعه ، با آیت الله معلمی دیدار کردند .

دیدگاه ها