آقای دکتر رشیدی «ریاست اداره بهداشت و درمان شهرستان قائم شهر» با حضور در دفتر امام جمعه ، با آیت الله معلمی دیدار کردند + تصاویر

چهارشنبه 6 مهر 1401

پیش از ظهر چهارشنبه مورخ 6 مهر 1401 ، آقای دکتر رشیدی «ریاست اداره بهداشت و درمان شهرستان قائم شهر» با حضور در دفتر امام جمعه ، با آیت الله معلمی دیدار کردند.

دیدگاه ها