آیت الله معلمی ، و جمعی از مسئولین ، با حضور در منزل شهید مرتضی جهانیان ، بمناسبت هفته دفاع مقدس با خانواده ایشان دیدار کردند + تصاویر

شنبه 2 مهر 1401

آیت الله معلمی ، و جمعی از مسئولین ، با حضور در منزل شهید مرتضی جهانیان ، بمناسبت هفته دفاع مقدس با خانواده ایشان دیدار کردند.

دیدگاه ها