خانم دکتر بریمانی«مدیرکل بهزیستی استان مازندران» با حضور در دفتر امام جمعه قائم شهر، با آیت الله معلمی دیدار کردند + تصاویر

دوشنبه 19 سپتامبر 2022

پیش از ظهر دوشنبه مورخ 28 شهریور 1401 ، خانم دکتر بریمانی«مدیرکل بهزیستی استان مازندران» با حضور در دفتر امام جمعه قائم شهر، با آیت الله معلمی دیدار کردند.

دیدگاه ها