ترخیص بیماران نیازمند بیمارستان رازی ، از محل درآمد موقوفات و بقاع متبرکه شهرستان قائم شهر ، با حضور آیت الله معلمی + تصاویر

دوشنبه 29 آگوست 2022

ترخیص بیماران نیازمند بیمارستان رازی ، از محل درآمد موقوفات و بقاع متبرکه شهرستان قائم شهر ، با حضور آیت الله معلمی

دیدگاه ها