جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

اهدای لوح سپاس استاندار و اداره کل کتابخانه های مازندران در قدر دانی از اهدای زمین و ساخت کتابخانه به آیت الله معلمی + تصاویر

پیش از ظهر دوشنبه مورخ 7 شهریور 1401 ، آقای سید محمود حسینی پور «استاندار» و خانم دکتر آرزو ولی پور«مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران» ، با اهدای لوح سپاس به آیت الله معلمی«عضو مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه قائم شهر» در قدردانی از اهدای زمین و ساخت کتابخانه عمومی شهیدان معلمی جویبار ، از ایشان تقدیر بعمل آوردند.

مطالب مرتبط