اعضای شورای اسلامی کار مخابرات استان مازندران ، با حضور در دفتر امام جمعه قائم شهر ، با آیت الله معلمی دیدار کردند + تصاویر

یکشنبه 30 مرداد 1401

پیش از ظهر یکشنبه مورخ 30 مرداد 1401 ، اعضای شورای اسلامی کار مخابرات استان مازندران ، با حضور در دفتر امام جمعه قائم شهر ، با آیت الله معلمی دیدار کردند.

دیدگاه ها