جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان قائم شهر در دفتر امام جمعه برگزار شد + تصاویر

دوشنبه 24 مرداد 1401

پیش از ظهر دوشنبه مورخ 24 مرداد 1401 ، جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان قائم شهر در دفتر امام جمعه برگزار شد.

دیدگاه ها