مدیر کل و مدیر درمان تأمین اجتماعی استان مازندران ، به همراه پرسنل ، با حضور در دفتر امام جمعه قائم شهر با آیت الله معلمی دیدار کردند + تصاویر

دوشنبه 20 تیر 1401

پیش از ظهر دوشنبه مورخ 20 تیرماه 1401 ، آقای فلاح(مدیر کل تأمین اجتماعی استان مازندران)  و آقای دکتر کاظمی نیا( مدیر درمان تأمین اجتماعی استان مازندران) ، به همراه پرسنل ، با حضور در دفتر امام جمعه قائم شهر ، بمناسبت هفته تأمین اجتماعی ، با آیت الله معلمی دیدار کردند .

دیدگاه ها