آیت الله معلمی با حضور در گلزار شهدای گمنام کلارآباد به معیت امام جمعه این شهر ، به مقام شهدای گمنام اداء احترام کردند + تصاویر

یکشنبه 15 خرداد 1401
عصر یکشنبه مورخ 15 خرداد 1401 ، آیت الله معلمی با حضور در گلزار شهدای گمنام کلارآباد به معیت امام جمعه این شهر ، به مقام شهدای گمنام اداء احترام کردند.
دیدگاه ها