آقای موسوی«سرپرست پست بانک استان مازندران» با حضور در دفتر امام جمعه قائم شهر با آیت الله معلمی دیدار کردند + تصاویر

سه شنبه 23 فروردین 1401
پیش از ظهر سه شنبه مورخ 23 فروردین 1401 ، آقای موسوی«سرپرست پست بانک استان مازندران» با حضور در دفتر امام جمعه قائم شهر با آیت الله معلمی دیدار کردند.
دیدگاه ها