آقای اصغریان«رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان قائم شهر» بهمراه معاونین خود ، با حضور در دفتر امام جمعه ، با آیت الله معلمی دیدار کردند + تصاویر

چهارشنبه 6 آوریل 2022
پیش از ظهر چهارشنبه مورخ 17 فروردین 1401 ، آقای اصغریان«رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان قائم شهر» بهمراه معاونین خود ، با حضور در دفتر امام جمعه ، با آیت الله معلمی دیدار کردند.
دیدگاه ها