آقای مهندس جوادی«مدیر مجتمع دخانیات مازندران» ، با حضور در دفتر امام جمعه قائم شهر ، با آیت الله معلمی دیدار کردند + تصاویر

یکشنبه 14 فروردین 1401

پیش از ظهر یکشنبه مورخ 14 فروردین 1401 ، آقای مهندس جوادی«مدیر مجتمع دخانیات مازندران» ، با حضور در دفتر امام جمعه قائم شهر ، با آیت الله معلمی دیدار کردند .

img_2311_7fa3.jpg

img_2313_hfgp.jpg

دیدگاه ها