آقای علیخانی «معاون عمرانی استانداری مازندران» با حضور در دفتر امام جمعه قائم شهر ، با آیت الله معلمی دیدار کردند + تصاویر

دوشنبه 8 فروردین 1401
پیش از ظهر دوشنبه مورخ 8 فروردین 1401 ، آقای علیخانی «معاون عمرانی استانداری مازندران» با حضور در دفتر امام جمعه قائم شهر ، با آیت الله معلمی دیدار کردند.
دیدگاه ها