آقای بخشی«سرپرست پست استان مازندران» با حضور در دفتر امام جمعه قائم شهر با آیت الله معلمی دیدار کردند + تصاویر

دوشنبه 28 مارس 2022
پیش از ظهر دوشنبه مورخ 8 فروردین 1401 ، آقای بخشی«سرپرست پست استان مازندران» با حضور در دفتر امام جمعه قائم شهر با آیت الله معلمی دیدار کردند.
دیدگاه ها