دکتر محمد گران«رئیس مرکز بهداشت شهرستان قائم شهر» ، با حضور در دفتر امام جمعه ، به مناسبت فرا رسیدن سال جدید شمسی ، با ابوالشهیدین آیت الله معلمی دیدار کردند + تصاویر

شنبه 26 مارس 2022
پیش از ظهر شنبه مورخ 6 فروردین 1401 ، دکتر محمد گران«رئیس مرکز بهداشت شهرستان قائم شهر» ، با حضور در دفتر امام جمعه ، به مناسبت فرا رسیدن سال جدید شمسی ، با ابوالشهیدین آیت الله معلمی دیدار کردند .
دیدگاه ها