آیین جشن عبادت دانش آموزان مدارس آیت الله بروجردی ، ابوریحان بیرونی و نظام الملک ، در حضور آیت الله معلمی در دفتر امام جمعه قائم شهر برگزار شد + تصاویر

یکشنبه 6 مارس 2022

پیش از ظهر یکشنبه مورخ 15 اسفند 1400 ، آیین جشن عبادت دانش آموزان مدارس آیت الله بروجردی ، ابوریحان بیرونی  و نظام الملک ، در حضور آیت الله معلمی در دفتر امام جمعه قائم شهر برگزار شد.

img_0008_ao32.jpg

img_0012_gkf0.jpg

img_0021_adyv.jpg

img_0024_8vi.jpg

img_0030_tb00.jpg

img_0034_99v5.jpg

img_0044_s0cb.jpg

img_0048_mzo6.jpg

img_0053_p82.jpg

img_0056_hjjz.jpg

img_0071_vc9m.jpg

img_0074_22w7.jpg

img_0082_6doz.jpg

دیدگاه ها