آیت الله معلمی با حضور در منازل شهیدان «امر الله امیری و علی اکبر مشکاتی» ، با خانواده های معظم این شهداء دیدار کردند + تصاویر

چهارشنبه 2 مارس 2022

پیش از ظهر چهارشنبه مورخ 11 اسفند 1400 ، آیت الله معلمی با حضور در منازل شهیدان «امر الله امیری و علی اکبر مشکاتی» ، با خانواده های معظم این شهداء دیدار کردند.

img_9398_1e4.jpg

img_9403_qgjw.jpg

img_9410_jtis.jpg

img_9422_hmbr.jpg

img_9429_ey64.jpg

img_9435_m3nh.jpg

img_9443_tbay.jpg

img_9457_di9z.jpg

img_9462_ikq2.jpg

img_9466_ngxw.jpg

img_9470_8fjl.jpg

img_9474_ydx.jpg

img_9477_pnmp.jpg

img_9484_3b2.jpg

img_9490_hzr.jpg

دیدگاه ها