جلسه شورای قرآن ، عترت و نماز شهرستان قائم شهر در دفتر امام جمعه شهرستان برگزار شد + تصاویر

شنبه 2 بهمن 1400

پیش از ظهر شنبه مورخ 2 بهمن 1400 ، جلسه شورای قرآن ، عترت و نماز شهرستان قائم شهر در دفتر امام جمعه شهرستان برگزار شد.

img_5951_xe73.jpg

img_5952_734.jpg

img_5954_ic97.jpg

img_5956_lzok.jpg

img_5961_4kwz.jpg

img_5963_fsx0.jpg

img_5968_4a9d.jpg

img_5974_djo5.jpg

دیدگاه ها