جلسه ستاد شهرستانی بزرگداشت علامه طبرسی«رضی الله عنه» صاحب احتجاج در دفتر امام جمعه قائم شهر برگزار شد + تصاویر

دوشنبه 17 ژانویه 2022

پیش از ظهر دوشنبه مورخ 27 دی 1400 جلسه ستاد شهرستانی بزرگداشت علامه طبرسی«رضی الله عنه» صاحب احتجاج در دفتر امام جمعه قائم شهر برگزار شد .

img_4764_t88h.jpg

img_4766_swze.jpg

img_4775_xj2q.jpg

img_4776_v4wp.jpg

img_4777_v5bo.jpg

img_4781_k9x6.jpg

img_4783_1n0.jpg

img_4784_ns9c.jpg

img_4785_2yhb.jpg

img_4787_kvw5.jpg

img_4790_m1co.jpg

img_4791_wpiy.jpg

img_4793_b126.jpg

img_4799_42rr.jpg

img_4808_h35y.jpg

img_4814_mrr2.jpg

دیدگاه ها