مراسم یادواره شهدای روستای حسن آباد شهر رویان با ایراد بیانات آیت الله معلمی برگزار شد + تصاویر

پنج‌شنبه 6 ژانویه 2022

مغرب چهارشنبه مورخ 15 دی 1400 ، مراسم یادواره شهدای روستای حسن آباد شهر رویان با ایراد بیانات آیت الله معلمی برگزار شد.

photo_۲۰۲۲-۰۱-۰۵_۱۹-۵۰-۰۶_kda8.jpg

photo_۲۰۲۲-۰۱-۰۵_۱۹-۵۰-۱۲_bxgt.jpg

photo_۲۰۲۲-۰۱-۰۵_۱۹-۵۰-۱۵_(2)_j59u.jpg

photo_۲۰۲۲-۰۱-۰۵_۱۹-۵۰-۱۴_zrv.jpg

photo_۲۰۲۲-۰۱-۰۵_۱۹-۵۰-۱۵_28qu.jpg

photo_۲۰۲۲-۰۱-۰۵_۱۹-۵۰-۱۷_ovka.jpg

photo_۲۰۲۲-۰۱-۰۵_۱۹-۵۰-۱۳_shaf.jpg

photo_2022-01-06_08-02-31_zu4v.jpg

دیدگاه ها