مراسم تکریم پروفسور نعمت زاده ، با حضور و ایراد بیانات آیت الله معلمی در دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری برگزار شد + تصاویر

چهارشنبه 1 دسامبر 2021

پیش از ظهر چهارشنبه مورخ 10 آذر 1400 ، مراسم تکریم پروفسور نعمت زاده ، با حضور و ایراد بیانات آیت الله معلمی«عضو مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه قائم شهر» در دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری برگزار شد.

img_8402_97mu.jpg

img_8424_f9bc.jpg

img_8425_rxq6.jpg

img_8421_iwjy.jpg

img_8430_n7mj.jpg

img_8427_1iel.jpg

img_8414_brce.jpg

img_8434_lz1r.jpg

img_8443_zpd4.jpg

img_8456_xqvy.jpg

img_8461_leja.jpg

img_8476_xt6l.jpg

img_8481_90pn.jpg

img_8494_9t65.jpg

img_8502_0til.jpg

img_8472_bjx8.jpg

img_8521_i29.jpg

img_8527_2bt.jpg

img_8522_0iji.jpg

img_8539_m5uq.jpg

img_8552_vqy8.jpg

img_8566_ux1a.jpg

img_8597_911v.jpg

img_8605_eing.jpg

img_8610_5wwb.jpg

دیدگاه ها